រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
BREAKING NEWS
Search

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ដឹកនាំដោយ លោក ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ។

សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

ចុចអាន៖ តម្លៃប្រេងសាំង​ បាន​កើន​ឡើង​បន្តិច​ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់​៣០ ខែមិថុនា