កម្ពុជាបន្តទទួល​ឥទ្ធិពល​ជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប
BREAKING NEWS
Search

កម្ពុជាបន្តទទួល​ឥទ្ធិពល​ជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប

យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​បាន​​​ឱ្យដឹង​ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជានឹងទទួល​រងនូវជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបង្កើនឥទ្ធិពលលើ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខណៈស្ថានភាព​បែបនេះធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង​ពីមធ្យម​ទៅ​ច្រើន​ និង​មាន​ផ្នែក​ខ្លះនឹងមាន​​ភ្លៀង​ធ្លាក់ខ្លាំង។ ស្ថានភាពបែបនេះ ជាពិសេស​ប្រជានេសាទ និង​អ្នក​ដំណើរ​​នៅតំបន់​សមុទ្រ ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ ដែល​អាចកើតមាន​ឡើង​ជាយថាហេតុ។

អានពិស្តារ៖