ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: ,

លួចស្រលាញ់យូរប៉ុណ្ណាទើបខាងប្រុសៗ ដាច់ចិត្ត​សារភាព?

លង់ស្រលាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃ ទើប​ភាគីខាង​បុរសព្រម​សារភាព? ចម្លើយ៖ អាស្រ័យលើ​ប្រភេទ​មនុស្ស​និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ មនុស្ស​ខ្លះ​ អាចនឹង​មានអាការៈ ស្ទាក់ស្ទើរដូចខ្ញុំ ព្រោះ អៀន...