ដើមឬស្សី Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Tag:

សុបិនឃើញ«ឫស្សី»សញ្ញានៃស្ថេរភាព វិបុលភាព និងអំណាចផ្នែកអាជីវកម្ម

ឫស្សីគឺជានិមិត្តរូបនៃការលូតលាស់ភាព ភាពចាស់ទុំដែលមានជំនាញ បទពិសោធន៍...