ពស់ Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Tag: ,

អត្ថន័យ​សុបិនឃើញ​ពស់​ បញ្ជាក់​ពី​រឿង​អាក្រក់​និង​ល្អ​ក្នុងជីវិត តាម​ពណ៌​របស់វា

ពស់​គឺ​តំណាង​ឲ្យ​រឿង​អាក្រក់​និង​រឿង​ល្អ​ព្រមគ្នា​ ហើយ​ក៏​មាន​ការ​បកស្រាយ​ពី​ពណ៌​របស់​វា ​នឹង​ហេតុការណ៍​ដែល​អ្នក​បាន​ជួប​ក្នុង​សុបិន។ ខាងក្រោម​នេះ...

យល់សប្តិឃើញពស់ អត្ថន័យ​គេតាមស្រលាញ់?

នៅក្នុងជំនឿខ្លះ គេជឿ​ថាការយល់សុបិនឃើញពស់ជាប្រផ្នូលមានស្នេហា តាមពិត​មានលើសពីនេះ​ច្រើនទៀត​ អាស្រ័យ​លើទិដ្ឋភាពនៃសុបិនទំាង​មូល។ ១ ពស់ចឹក...

ឃ្មុំ និង​ឪម៉ាល់​ ទិច​គ្រោះថ្នាក់​លើស​ពី​ពស់​និ ង​ពីងពាង​ទៅទៀត​

​អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ជនជាតិ​អូស្ត្រាលី​ម្នាក់​បាន​រកឃើញ​ជាតិ​ពិស​របស់​ឃ្មុំ និង​ឪម៉ាល់​មាន​គ្រោះថ្នាក់​លើស​ពី​ជាតិ​ពិស​របស់​សត្វ​ខ្ញែរ​សមុទ្រ​(​ជំ​ពុល ទឹក​) ពីងពាង...