ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់ Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Tag: ,

រ៉ូបសមោសរក្នុងសុបិន តំណាងពីការផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មីមួយក្នុងជីវិតពិត

សុបិនឃើញរ៉ូបសមោសរតំណាងឱ្យការ​រីកចម្រើន​ឬឆ្លងផុតឧបសគ្គ។ នេះជាក្តីសុបិនវិជ្ជមាន​ប្រសិនបើរ៉ូបនោះស្អាត​ហើយមិនប្រលាក់ប្រលូសអ្វី។ ប្រសិនបើអ្នកសុបិនមានជំងឺតំណាង​ឱ្យការជាសះវិញ...

CC Double O ម៉ាក​ល្បីល្បាញ​នៃ​សំលៀកបំពាក់​ថៃ​ មានលក់​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ​CC Double O គឺជា​ម៉ាក​ល្បីល្បាញ​ នៃ​សំលៀកបំពាក់​របស់​ប្រទេស​ថៃ ​បានប្រកាស​បើកដំណើរ​លក់​ការ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ហាង​ទី​១ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា...