ហោរាសាស្រ្ត Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Tag:

ឆ្នាំទាំង៥ ពីនេះទៅ៨ឆ្នាំទៀតឥតព្រួយ ព្រោះវេលាលំបាកឆ្លងផុតអស់ហើយ

អត្តជើងលេខក្បួនខ្មែរចេនឡា ខុសពីក្បួនឥណ្ឌា និង​ចិន ។​ ប្រសិនអ្នកណាម្នាក់ មាន​ជំនឿលើក្បួន​កែនលេខ ទាយលក្ខណៈភ័ព្វព្រេងពីព្រឹទ្ធិ របស់បរមបុរាណ​សន្តាន​យើង​ ចូរលើកម្រាមទាំងដប់...

ទាយលំអិតឆ្នាំ​មមី!ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរធំមមី១៩៤២,១៩៦៦,និង១៩៩០ទុក្ខមុនលាភក្រោយ

មនុស្ស​និមិត្តសញ្ញាមមី(សេះ ) ការទស្សន៍ទាយសំណាងឆ្នាំ​២០២០គឺនៅឆមាសទីមួយនឹង​រវល់ជាមួយបញ្ហាញាតិចេញមួយចូលមួយ​តភាគជានិច្ច។ ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំពួកគេនឹងមានពេលទំនេរខ្លះ...