ថ្មី! វីដេអូធ្លាក់យន្តហោះនៅប៉ាគីស្ថាន!

មនុស្សជាច្រើនកំពុង​ត្រូវគិតថាពិបាករួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ណាស់ បន្ទាប់ពីយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិប៉ាគីស្ថាន (PIA) ដែលមានមនុស្ស ១០៧ នាក់បានធ្លាក់ក្នុងពេលព្យាយាមចុះចត មុននេះពីរម៉ោង​នៅប៉ាគីស្ថាន​។ សូមទស្សនារូបភាពពិតៗ   ធ្លាក់យន្តហោះរួមជាមួយអ្នកដំណើរ ១០៧ នាក់នៅប៉ាគីស្ថាន ស្លាប់របួសមិនទាន់ដឹង!