ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

Nita-6-A-17-Full

សិប្បករ​ផលិត​កែច្នៃ​ពី​មាស​ស្រួយ​មាន​ក្នុង​សម័យ​តេ​ជោ​

ភ្នំពេញ ៖ សិប្បកម្ម​កែច្នៃ​ចម្លាក់​និង​ត្បូង​គ្រប់​ប្រភេទ មាន​ស្ថានភាព​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​គ្នា ហើយ​តម្លៃ​ទៀតសោត​ក៏​ខុសគ្នា​ដែរ តាម​ការកែច្នៃ​អ្នកជំនាញ​កែច្នៃ​...